SHOTcpx1910MMcvx scipNCsoplex baronNC SHOTcpx1910MM virt. best virt. worst
autocorr_bern25-13 0.816397 4.273441e-01 0.000018 1.427508 0.000018 1.427508
radar-3000-10-a-8_lat_7 2.000000 1.663221e+00 2.000000 2.000000 1.663221 2.000000
smallinvSNPr3b050-055 0.000000 6.290947e-10 0.001000 0.000000 0.000000 0.001000
sonet20v6 0.000000 0.000000e+00 0.001000 0.000000 0.000000 0.001000
sporttournament20 0.000000 2.264493e-04 0.001001 0.000000 0.000000 0.001001
squfl030-150persp 2.000000 2.275668e-03 0.084246 2.000000 0.002276 2.000000