SHOTcpx1910MMcvx scipNCsoplex baronNC SHOTcpx1910MM virt. worst
smallinvSNPr3b050-055 1.00 5320535.00 1.00 1.00 5320535.00
sonet20v6 1.00 1249333.00 1.00 1.00 1249333.00
sporttournament20 1.00 51122.00 1.00 1.00 51122.00