SHOTcpx1910MMcvx scipNCsoplex baronNC SHOTcpx1910MM virt. worst
smallinvSNPr3b050-055 1.00 76636.00 5.00 1.00 76636.00
sonet20v6 1.00 1695.00 1.00 1.00 1695.00
sporttournament20 1.00 712.00 17.00 1.00 712.00