SHOTcpx1910MMcvx scipNCsoplex baronNC SHOTcpx1910MM virt. worst
smallinvSNPr3b050-055 1.57 92.66 1.00 1.64 92.66
sonet20v6 1.00 14.13 3.20 6.19 14.13
sporttournament20 1.00 4.90 7.12 1.18 7.12