SHOTcpx1910MMcvx scipNCsoplex baronNC SHOTcpx1910MM virt. best virt. worst
smallinvSNPr3b050-055 1 5320535 1 1 1 5320535
sonet20v6 1 1249333 1 1 1 1249333
sporttournament20 1 51122 1 1 1 51122