SHOTcpx1910MMcvx scipNCsoplex baronNC SHOTcpx1910MM virt. best virt. worst
smallinvSNPr3b050-055 1 76636 5 1 1 76636
sonet20v6 1 1695 1 1 1 1695
sporttournament20 1 712 17 1 1 712