SHOTcpx1910MMcvx scipNCsoplex baronNC SHOTcpx1910MM virt. best virt. worst
smallinvSNPr3b050-055 7.723588 455.877 4.92 8.059657 4.920000 455.877
sonet20v6 55.562879 785.198 177.80 344.091937 55.562879 785.198
sporttournament20 3.430480 16.813 24.42 4.047030 3.430480 24.420