dicopt muriqui shot baron aoa knitro alphaecp knitrobb scip bbb sbb mtaurbnb juniper lindo boa mtaurqg pavito antigone couenne bhyb virt. worst
clay0203m 9.14 18.00 3.26 14.60 1.78 7.45 30.14 15.65 3.98 72.62 25.41 3.27 860.54 12.54 5.38 1.00 9.40 10.51 32.96 12.80 860.54
clay0204m 3.53 11.23 2.17 5.48 1.13 16.54 14.49 43.35 9.44 111.21 91.22 4.01 848.90 26.89 1.29 1.00 46.93 5.40 22.75 10.28 848.90
clay0305m 4.02 14.49 1.00 1.94 1.54 253.46 15.84 108.06 9.80 558.17 141.71 47.21 297.67 59.59 2.53 3.58 3.48 7.60 26.44 10.60 558.17
m3 10.20 11.00 14.89 7.20 2.00 51.30 42.20 63.10 12.80 61.90 24.80 2.81 48.59 42.80 1.40 1.44 4.84 1.00 32.90 1118.20 1118.20
syn20m 2.80 7.50 8.12 5.15 1.00 29.25 19.85 56.00 14.20 165.80 58.25 1.82 156.29 11.00 1.35 1.10 4.48 11.55 135.50 10.80 165.80